“Kartela” është aplikacioni i cili ofron digjitalizimin e të gjitha kartelave të besnikërisë. Lehtëson procesin e blerjeve, duke mbledhur pikët vetëm përmes skanimit të barkodit nga telefoni, pas cdo blerje. Zbraz kuletën nga kartelat e tepërta, dhe zëvendëso ato duke i ruajtur në një aplikacion të vetëm…Ky aplikacion ofron gjithashtu zbulimin e origjinës së produkteve nga barkodi dhe ju njoftoheni se prej cilit shtet ka prejardhjen produkti. Tani produktet vendore mund t’i indentifikoni shumë më shpejtë. Së fundmi, aplikacionit i është shtuar edhe kategoria e fletushkave online. Pasi që ligji ndalon shpërndarjen e fletushkave në hyrjeve të banesave dhe tek makinat, tani fletushkat do të mundësohen të shfletohen online nga aplikacioni. Kartela mundëson që në kategorinë e fletushkave online bizneset mund të reklamojnë produktet si dhe të zhvillojnë marketingun në përgjithësi në mënyrë më inovative dhe me kosto shumë më të ulët.Për ndonjë dyqan i cili ofron kartelë të besnikërisë por nuk është në sistemin tonë, ju lutem na dërgoni informata që ta vendosim edhe atë.Falemnderit të gjithë përdoruesve. Numri vetëm po rritet dhe funksione po shtohen!Shumë dashuri,Ekipi Kartela!

Are you the one we have been looking for for so long?

About Us